Janusz Maciejewicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Janusz Maciejewicz, ur. 18 XI 1948 w Szczecinie. Absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Szczecińskiej (1973).

Od 1971 pracownik Przedsiębiorstwa Państwowego Polska Żegluga Morska Szczecin. W 1968 uczestnik protestów studenckich. W XII 1970 uczestnik protestów robotniczych.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ w PŻM, w 1981 delegat na zakładowe walne zebranie delegatów.

Po 13 XII 1981 współpracownik niezależnego pisma „Z podziemia”.

1988-1989 przewodniczący Tymczasowej Rady Organizacyjnej „S” w PŻM, 1989-2002 przewodniczący MKZ w PŻM, 2002-2006 członek MKZ. Od 1989 delegat na WZD Regionu Pomorze Zachodnie i KZD. 1989-2006 członek Prezydium ZR Pomorze Zachodnie, przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków, od 2006 członek ZR. Od 1991 wiceprzewodniczący Sekretariatu Transportowców, członek Rady i Prezydium.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1993).

?