Janusz Majewski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Janusz Majewski, ur. 14 II 1946 w Paderborn (Niemcy). Ukończył ZSZ w Słupsku (1964).

1964-1965 zatrudniony w wagonowni w Słupsku, 1965-1967 w Stoczni Ustka w Ustce. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej ukończył szkołę podoficerską, 1969-1979 w służbie zawodowej. W 1976 ukończył Technikum Budowy Okrętów w Ustce. 1979 – VIII 1982 zatrudniony w Spółdzielni Rybołówstwa Morskiego Łosoś w Ustce. W 9 XI 1973 podczas odbywania służby wojskowej pozyskany przez WSW do współpracy jako nieoficjalny współpracownik ps. Biały. W ocenie funkcjonariuszy był źródłem niesystematycznym, małowartościowym i dostarczającym powszechnie znane informacje; 28 XI 1977 wyeliminowany z sieci agenturalnej. Od 1979 działacz RMP, organizator struktur na terenie Ustki i Słupska.

Od jesieni 1980 w „S”. Współzałożyciel Tymczasowego Komitetu Założycielskiego na terenie SRM Łosoś; od 1 VI 1981 członek ZR Słupsk, delegat na I WZD w Słupsku; nast. na I KZD. Kolporter niezależnej literatury; sygnatariusz deklaracji powołującej do życia Klub Służby Niepodległości.

13 XII 1981 zatrzymany, do 12 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, podpisał tzw. lojalkę jako TW Wojtek 29 I 1982; faktycznej współpracy nie podjął, przekazywał informacje ogólne, nie mające wartości operacyjnej; w konkretnych sprawach zasłaniał się brakiem pamięci; po wyjściu kolporter podziemnych wydawnictw. 13 V 1982 zatrzymany za próbę zorganizowania wiecu w SRM Łosoś; 20 VII 1982 skazany przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Koszalinie na 1 rok i 3 mies. więzienia w zawieszeniu na 4 lata. Mimo rewizji wyroku wniesionej przez prokuraturę Izba Wojskowa Sądu Najwyższego podtrzymała wyrok, zwolniony 23 VIII 1983.

Od 1984 na emigracji w RFN, następnie w USA. Od 2008 na emeryturze w Chicago. Aktywny działacz polonijny. Współpracownik organizacji Pomost Socio-Political Movement. Współzałożyciel i prezes Polish Maraton Club of Chicago.

Igor Hałagida