Janusz Milanowski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Janusz Milanowski, ur. 31 X 1955 w Kazimierzu Dolnym. Ukończył Technikum Mechaniczne Zakładów Mechanicznych im. gen. Karola Świerczewskiego Zamech w Elblągu (1980).

1974-1977 pracownik Wojskowych Zakładów Naprawczych w Elblągu, 1977-1986 Zakładu Armatury Samochodowej Polmo FSO tamże.

18-31 VIII 1980 współorganizator strajku rotacyjnego w Polmo. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący KZ.

Od 14 XII 1981 uczestnik kilkudniowej akcji protestacyjnej (przerwy w pracy) w Polmo. 1982-1988 współpracownik lokalnych struktur podziemnych (w kontakcie z Andrzejem Czajkowskim, Krzysztofem Grabowskim i Ryszardem Zemke), kolporter wydawnictw podziemnych w ZAS Polmo (m.in. „Biuletynu Informacyjnego TZR NSZZ «S» Regionu Elbląskiego”, „Tygodnika Mazowsze”). Współorganizator pomocy finansowej i prawnej dla represjonowanych, 1984-1989 działacz, pełnomocnik Diecezjalnego Komitetu Pomocy Rodzinom Aresztowanych i Internowanych w Olsztynie Filia w Elblągu – przy parafii św. Pawła Apostoła. Współpracował z ks. Bronisławem Siekierskim w Olsztynie i o. Hubertem Lipińskim w Elblągu, a także kapelanem ZK w Braniewie ks. Tadeuszem Brandysem. Współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Mszy za Ojczyznę, wykładów samokształceniowych w kościele św. Pawła w Elblągu. Wielokrotnie zatrzymywany, rewizje w pracy. 1986-2000 własna działalność gospodarcza.

1989-1994 wiceprzewodniczący Elbląskiego Towarzystwa Gospodarczego, członek założyciel Krajowej Rady Towarzystw Gospodarczych. 2001-2004 bezrobotny. Od 2004 w Irlandii, operator maszyn w Bantry Timber Mouldings Ltd.

Tadeusz Chmielewski