Janusz Niedziółka

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Janusz Niedziółka, ur. 26 XII 1949 w Siedlcach. Ukończył Technikum Mechaniczne w Siedlcach (1968).

1968-1975 zatrudniony w Państwowych Zakładach Mechanicznych im. Marcelego Nowotki (od 1990 Zakłady Mechaniczne PZL-Wola) Oddział Siedlce, od 1975 w Wytwórni Lekkich Konstrukcji Stalowych Mostostal Siedlce (od 2006 Polimex-Mostostal SA). 1980-1989 członek KIK.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w Mostostalu.

14 XII 1981 organizator strajku i wiecu załogi Mostostalu, uczestnik negocjacji z wojskowym komisarzem zakładu. Przeniesiony na niższe stanowisko pracy. 1982-1989 przewodniczący TKZ „S”; współorganizator kolportażu, kolporter wydawnictw podziemnych w Mostostalu, współzałożyciel biblioteki zakładowej; działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Diecezjalnego Komitetu Charytatywno-Społecznego. 1985-1989 członek Oddziałowej Komisji Wykonawczej „S” Siedlce (odpowiedzialny za łączność między zakładami), przewodniczący samorządu pracowniczego w Mostostalu; 1987-1989 działacz Towarzystwa Miłośników Podlasia, zaangażowany w rekonstrukcję kopca Józefa Piłsudskiego w Majówce k. Siedlec. W V 1988 współorganizator strajku w Mostostalu, przewodniczący KS.; w XI 1988 współorganizator (z Karolem Chajewskim) i przewodniczący jawnego Komitetu Założycielskiego „S” w Mostostalu.

IV-XII 1989 skarbnik KO „S” w Siedlcach, 1989-2002 przewodniczący KZ „S” w Mostostalu, delegat na kolejne WZD Regionu Mazowsze i KZD, 1995-1998 przewodniczący Oddziału Siedlce Regionu Mazowsze „S”, 1999-2003 członek ZR Mazowsze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1998).

Krzysztof Biernacki