Janusz Ostrowski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Janusz Ostrowski, ur. 18 I 1956 w Wysokiem Mazowieckiem k. Łomży, zm. 11 I 2012 w Dąbrowie Górniczej. Ukończył ZSZ w Łapach k. Białegostoku (1973).

1974-1986 ślusarz w Kombinacie Metalurgicznym Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej.

29-31 VIII 1980 uczestnik strajku w KM HK, od IX 1980 w „S”.

13-23 XII 1981 uczestnik strajku w KM HK; 15 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, następnie w Zabrzu-Zaborzu, 21 VII 1982 zwolniony. 1983-1988 członek TKZ „S” w HK. 1982-1989 kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Wolny Związkowiec”, „Tygodnik Mazowsze”, „RIS”); 1984-1989 zaprzysiężony członek Solidarności Walczącej. 1985-1986 drukarz „Wolnego Związkowca”. 1985-1989 współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej. Od 1986 pracownik Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej (w obrębie HK, od 1989 samodzielne przedsiębiorstwo). Do 1989 współwydawca podziemnego pisma „Koksik”. Od IV 1988 przewodniczący jawnego Tymczasowego Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników HK; zwolniony z pracy, utrzymywał się z zasiłku otrzymywanego z Komisji Interwencji i Praworządności „S”; w IV 1989 przywrócony do pracy. 1988-1989 organizator emisji audycji podziemnego Radia „S” z własnego mieszkania. W II 1988 uczestnik Zgromadzenia Działaczy „S” z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy, członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Współorganizator demonstracji 1 V 1988 w Dąbrowie Górniczej. W II 1989 delegat na Zgromadzenie Delegatów NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

1989-1991 wiceprzewodniczący KZ „S” w Koksowni Przyjaźń, 1991-1993 przewodniczący, 1993-1995 członek. W 1990, 1998, 2002 i 2005 delegat na WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, w 1990 delegat na II KZD. W 1998 ukończył Średnie Studium Zawodowe w Mysłowicach. Od 2010 ponownie wybrany do KZ „S”, delegat na kolejne WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

1987-1989 rozpracowywany przez p. V-1 RUSW w Dąbrowie Górniczej w ramach KE krypt. Orzeł.

Teresa Brodzka