Janusz Pierzchała

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Janusz Pierzchała, ur. 4 V 1954 w Krakowie. Absolwent filozofii na Université Paris-Nanterre (1990), wcześniej polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1979).

1976-1984 kolporter wydawnictw niezależnych, m.in. „Głosu”, „Opinii”, „Biuletynu Informacyjnego” KOR, „Robotnika”, „Bratniaka”, „Placówki”, „Gospodarza”, książek; 1976-1981 działacz ruchu Akcja na Rzecz Niepodległości (obok m.in. Piotra Boronia, Mariana Banasia, Włodzimierza Steckiewicza); 1977-1979 współpracownik KOR, następnie KSS KOR, ROPCiO, działacz SKS, w V 1977 uczestnik demonstracji po śmierci Stanisława Pyjasa; 1977-1980 uczestnik Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego Beczka oo. Dominikanów w Krakowie; 1977-1981 współpracownik redakcji niezależnego pisma „Bratniak”; 1979-1981 organizator RMP w Krakowie, członek Rady Programowej. Wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom, m.in.: 26 VII 1978 zatrzymany na 48 godz. (w drodze na zjazd środowiska pisma „Bratniak” w Hucie Kalnej k. Starogardu), 22 IX 1978 zatrzymany na 48 godz.(funkcjonariusze włamali się do jego domu), 29 X 1978 zatrzymany na ulicy, poddany rewizji osobistej na Komendzie MO, 21 IV 1979 przesłuchiwany, 10 XI 1979 zatrzymany na 48 godz., 6 III 1980 poddany rewizji, przesłuchiwany.

Od IX 1980 w „S”; w 1981 pracownik ZR Małopolska, członek KZ tamże, drukarz w MKZ, następnie ZR m.in. „Wiadomości Krakowskich”; 17 V 1981 uczestnik Białego Marszu po zamachu na Jana Pawła II, 7 VIII 1981 marszu przeciwko zubożeniu; od IX 1981 działacz Klubów Służbie Niepodległości.

Po 13 XII 1981 sympatyk i współpracownik podziemnego NZS. 11 II 1982 aresztowany, 26 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, Nowym Łupkowie, 31 VII 1982 zwolniony. Po wyjściu palacz c.o., stróż nocny w Przedszkolu nr 76 w Krakowie.

Od 1985 na emigracji we Francji, członek Stowarzyszenia Przyjaciół KPN w Paryżu; 1985-1986 makiecista, fotograf w miesięczniku „Kontakt”. 1989-1990 Skarbnik Skarbu Narodowego Rządu RP na Uchodźstwie na obszar Francji. Od 1990 w Polsce. 1991-1992 w ZChN, 1992-1993 w RdR, członek Rady Politycznej. 1991-1993 z-ca dyr. Wydz. Zagranicznego Urzędu Miasta Krakowa, 1993-1995 inspektor w Biurze Informacji i Współpracy UM, 1996-1997 administrator nieruchomości w AACP-Paris, 1998-2002 inspektor w Biurze Promocji i Współpracy UM, 2002-2005 wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Miasta SA, 2005-2006 członek Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice, od 2007 własna działalność gospodarcza.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Do 5 IX 1983 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Maj.

Anna Kawalec, Sławomir Chmura