Janusz Rejdych

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Janusz Rejdych, ur. 13 IX 1935 w Trzebionce (obecnie Trzebinia), zm. 13 VII 1989 w Tychach. Ukończył Technikum Energetyczne w Krakowie.

1969-1989 pracownik Zakładów Energetycznych Okręgu Południowego w Katowicach.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w ZE OPd.; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Woj. Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, delegat na I KZD, członek KK. Członek KIK przy Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, w Jastrzębiu-Szerokiej, Uhercach, Rzeszowie, Nowym Łupkowie, zwolniony 11 XII 1982. Od 1986 członek MKK w Tychach (we współpracy z Marianem Kubicem), 1986-1988 członek Tymczasowej Rady „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 1987-1989 autor w podziemnych pismach „Jesteśmy” i „RIS”, 1988-1989 w „Solidarności dziś i jutro”. Członek KIK przy kościele Marii Magdaleny w Tychach, współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej tamże oraz w kościele św. Krzysztofa.

W 1989 członek KO „S”. Sędzia ogólnopolski Polskiego Związku Koszykówki.

Weronika Rudnicka