Janusz Steinhoff

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Janusz Steinhoff, ur. 24 IX 1946 w Gliwicach. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Górniczy (1974); w 1985 doktorat.

1974-1975 zatrudniony w Zakładach Konstrukcyjno-Mechanizacyjnych Przemysłu Węglowego w Gliwicach, 1975-1989 pracownik naukowy Wydziału Górniczego PŚ.

Od IX 1980 w „S”; organi­zator związku na Wydziale Górniczym.

1982-1989 współpracownik podziemnej RKW „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, współorganizator sieci kolportażu związanej z RKW, m.in. pisma „RIS” (współpraca m.in. z Jerzym Buzkiem, Marianem Krza­klewskim i Krzysztofem Gosiewskim).

W 1989 członek Komisji Uczelnianej „S” na PŚ. 1989-1991 poseł RP z listy Gliwicko-Zabrzańskiego KO „S”, 1991-1993 z listy PChD, 1997-2001 z listy AWS. 1990-1994 prezes Wyższego Urzędu Górni­czego, 1994-1997 ponownie pracownik naukowy PŚ, 1997-2001 minister gospodarki, 2000-2001 wicepremier w rządzie Jerzego Buzka. 1990-1991 w PChD, współzałożyciel i wiceprzewodniczący; od 2004 w Partii Centrum, od XI 2004 przewodniczący partii. Od 2002 prezes Centrum Banku Śląskiego w Katowicach.

Autor patentów z dziedziny górnictwa.

Andrzej Jarczewski