Janusz Szkutnik

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Janusz Szkutnik, ur. 22 IV 1955 w Jarosławiu. W 1971 uczeń Zasadniczej Szkoły Górniczej KWK Makoszowy w Zabrzu.

Od 1973 pracownik Zakładów Graficznych w Rzeszowie, kontynuował naukę w wieczorowym LO. Od III 1979 kolporter pisma „Robotnik”, obserwator rozpraw sądowych ws. przedterminowych zwolnień skazanych w procesach radomskich, współpracownik KSS KOR. Od jesieni 1979 współpracownik Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej w Łowisku, w I i II 1980 obserwator z ramienia Komitetu na procesach Jana Kozłowskiego.

Od VIII 1980 wydawca i współredaktor niezależnego biuletynu informacyjnego kół wiejskich Rzeszowszczyzny „Wieś Rzeszowska”. W X 1980 współzałożyciel pierwszych kół Solidarności Wiejskiej w rzeszowskiem oraz Komitetu NSZZ Rolników Solidarność Wiejska w Rzeszowie. 1980/1981 współorganizator strajków chłopskich w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie. W II 1981 współautor Wszechnicy Związkowej przy MKZ „S” w Rzeszowie, od III 1981 zatrudniony w WKZ NSZZ „S” Rolników Solidarność Wiejska, następnie „S” Rolników Indywidualnych. Członek regionalnego KOWzP i Społecznego Komitetu Funduszu Oświaty Narodowej.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa (uczestnik głodówek), zwolniony 24 IX 1982. Od I 1983 współorganizator i działacz Solidarności Walczącej w Rzeszowie, struktur Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników, szef Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników. W I 1983 współzałożyciel, następnie członek Rady Politycznej i Wykonawczej SW Oddział Rzeszów. W III 1983 wydawca i redaktor podziemnego „Informatora Rzeszowskiego”; współzałożyciel, wydawca i drukarz Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży” Oddział Rzeszów (pismo środowisk OKOR i SW, 8 nr.). W IV 1983 aresztowany, zwolniony na mocy amnestii. 31 VIII – XI 1984 redaktor podziemnego radia Wolna Polska. W XII 1984 współzałożyciel i redaktor pisma SW Oddział Rzeszów „Galicja”. W 1985 wydawca i redaktor nr. 1 pisma RKOR „Wieś Polska”. W VIII 1985 skazany na 1 rok i 8 mies. więzienia, we IX 1986 zwolniony na mocy amnestii. Od XI 1986 członek kierownictwa OKOR, Konwentu Seniorów Niezależnego Ruchu Ludowego i Tymczasowej Krajowej Rady „S” RI w Warszawie. W 1988 współtwórca Niezależnego Ruchu Ludowego „S”.

W 1989 Przewodniczący Komisji Programowej NRL i PSL, członek Tymczasowego Zarządu Wojewódzkiego PSL „S” w Rzeszowie. 1990-1991 członek Partii Wolności, 1995-1996 Partii Chrześcijańskich Demokratów, 1996-2002 Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów, od 2002 Stronnictwa Ludowego Ojcowizna. 2005-2007 członek Grupy Ujawnić Prawdę w Rzeszowie. Od 1991 pracownik Muzeum Etnograficznego, od 1996 prowadzi antykwariat (własna działalność gospodarcza). W 1996 absolwent Wydziału Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.

Współautor książki Dwadzieścia lat Solidarności – Kalendarium rzeszowskie (2000), wydawca regionaliów, autor publikacji z historii najnowszej, organizator konferencji i spotkań, współorganizator konferencji rocznicowych porozumień rzeszowsko-ustrzyckich.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1980-1985 rozpracowywany w ramach SO krypt. Solidarność Wiejska; 1983-1985 przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Robotnik; 1986-1989 w ramach SO krypt. Relikt; 1987 – 3 III 1989 przez Wydz. VI WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Kora; do 25 X 1989 w ramach KE krypt. Sęk.

Michał Stręk