Janusz Wacław Słowiński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Janusz Wacław Słowiński, ur. 12 II 1941 w Tomaszowie Mazowieckim. Ukończył ZSZ przy zakładzie Włókienniczym tamże (1960).

1960-1987 operator, następnie magazynier w dziale transportowym Zakładów Sprzętu Grzejnego Wrozamet. 1974-1980 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”; współzałożyciel i wiceprzewodniczący KZ w ZSG Wrozamet, od 1981 pracownik etatowy „S”; w 1981 delegat na I i II WZD Dolny Śląsk.

14–17 XII 1981 uczestnik strajku w ZSG Wrozamet, członek KS; 17 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w ZK we Wrocławiu, 24 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Grodkowie (uczestnik 10-dniowej głodówki, która doprowadziła do złagodzenia dyscypliny), zwolniony 25 VI 1982. 1982-1988 współzałożyciel, redaktor i drukarz międzyzakładowego dwutygodnika „Jednością silni” (Wrozamet, Inco-Veritas, firmy handlowe); drukarz kartek świątecznych, kalendarzy i tzw. cegiełek; kolporter wydawnictw RKS i Solidarności Walczącej; nieformalny przewodniczący TKZ w ZSG Wrozamet oraz członek RKS (odpowiedzialny za rejon Psiego Pola). 30 VIII 1982 ponownie internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelinie, zwolniony 9 IX 1982. Od 1983 członek Solidarności Walczącej. W III 1985 uczestnik głodówki protestacyjnej w Krakowie-Bieżanowie. Ok. 30 razy zatrzymywany na 48 godz., kilkanaście razy przesłuchiwany, 9 IV 1986 pobity przez funkcjonariuszy SB w drodze do pracy. W 1987 zwolniony z pracy.

1988-1999 magazynier w Zakładzie Produkcyjno-Remontowym Energetyki Energoprem we Wrocławiu. Od 1999 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

7 XI 1985 – 24 XI 1988 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Siłacze.

Maciej Olejniczak