Janusz Woźnica

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Janusz Woźnica, ur. 23 II 1949 w Miączynie k. Zamościa. Absolwent historii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (1975).

Od 1975 nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ, wiceprzewodniczący MKZ w Hrubieszowie, IV-V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla internowanych i ich rodzin, kolporter niezależnych pism i wydawnictw. 1986-1989 współpracownik redakcji pisma „Informator NSZZ «Solidarność» Ziemi Zamojskiej – Roztocza”. W II 1986 aresztowany, w VI 1986 skazany przez Sąd Rejonowy w Zamościu na 1,5 roku więzienia; osadzony w ZK w Zamościu i Hrubieszowie, we IX 1986 zwolniony warunkowo ze względu na chorobę żony.

1989-1990 członek KO „S” Ziemi Zamojskiej. 1989-1991 senator RP z listy KO „S”, członek OKP; 1991-1993 senator RP z listy PSL Porozumienie Ludowe. 1998-2001 w RS AWS. 1999-2002 radny Sejmiku Województwa Lubelskiego. Od 2007 na emeryturze.

Do 31 III 1987 rozpracowywany przez p. III RUSW w Hrubieszowie w ramach SOR krypt. Pionierzy; 1 X 1988 – 30 IX 1989 przez Wydz. VI WUSW w Zamościu w ramach SOR krypt. Towarzystwo.

?