Janusz Wodecki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Janusz Wodecki, ur. 23 IX 1956 w Krośnie Odrzańskim. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Matematyki (1980).

1976-1980 uczestnik wrocławskiego Duszpasterstwa Akademickiego; 1977-1980 w trakcie studiów kolporter czasopism niezależnych, m.in. „Biuletynu Informacyjnego” KOR, „Robotnika”. 1980-1983 programista w Zakładzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO w Zielonej Górze.

W 1982 współtwórca Nowosolskiego Komitetu Samoobrony Solidarności, redaktor, wydawca, drukarz, kolporter ulotek i biuletynu NKSS ukazującego się do połowy 1983; od 1982 kolporter wydawnictw podziemnych, organizator lokalnej sieci kolportażu, prowadził punkt kolportażowy, bibliotekę wydawnictw podziemnych we własnym mieszkaniu w Nowej Soli. 1983-1992 programista w Dolnośląskich Zakładach Mechanicznych Dozamet tamże; 1983-1984 założyciel, autor tekstów, redaktor, drukarz (we współpracy z Dorotą Skibińską, Andrzejem Ogłozińskim), kolporter pisma „Solidarność Lubuska. Miesięcznik Środkowego Nadodrza: Zielona Góra, Nowa Sól, Żary, Żagań, Wschowa, Krosno Odrzańskie, Sulechów, Świebodzin, Sława”; 1983-1985 drukarz, kolporter dolnośląskiej „Solidarności Walczącej” powielanej w Nowej Soli z matryc przywożonych z Wrocławia. 1986-1989 współorganizator, członek Polskiego Klubu Ekologicznego woj. zielonogórskiego.

1988-1992 sekretarz Komitetu Zakładowego „S” w DZM Dozamet, 1989-1990 sekretarz MKZ „S” w Nowej Soli; 1989-1990 członek KO tamże; 1992-1995 w Unii Demokratycznej. Od 1990 informatyk w jednej z zielonogórskich firm.

Janusz Opaska