Jarosław Śliwiński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jarosław Śliwiński, ur. 28 II 1939 w Mirocinie k. Przeworska. Ukończył ZSZ w Ścinawie k. Wrocławia (1956) i Technikum Mechaniczne w Jeleniej Górze (1966).

1956-1959 zatrudniony w Jeleniogórskich Zakładach Produkcji Części Zamiennych; 1959-1961 zasadnicza służba wojskowa; 1961-1978 pracownik Kopalni Węgla Brunatnego Turów, od 1978 rodzinnego gospodarstwa rolnego, od 1984 Okręgowej Dyrekcji CPN w Rzeszowie.

I-II 1981 uczestnik strajku ustrzycko-rzeszowskiego w Rzeszowie, członek Plenum KS. Organizator zebrań założycielskich kół Solidarności Wiejskiej w gminach Roźwienica, Gać i Przeworsk. W 1981 założyciel, do 1989 przewodniczący koła wiejskiego „S” RI w Mirocinie; członek Zarządu Gminnego „S” RI w gminie Przeworsk; członek Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI w Przemyślu z siedzibą w Jarosławiu, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Współorganizator, uczestnik akcji protestacyjnych w Warszawie podczas rozpraw sądowych związanych z rejestracją „S” RI. 8-9 III 1981 uczestnik (jako jeden z delegatów woj. przemyskiego) I tzw. zjednoczeniowego KZD „S” RI w Poznaniu.

Po 13 XII 1981 kolporter książek niezależnych, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W 1988 współorganizator zbiórek i transportów żywności dla strajkujących górników i hutników; uczestnik reaktywowania (wraz z Henrykiem Bąkiem) PSL Mikołajczykowskiego, od V 1989 prezes tej partii na woj. przemyskie. Przeciwnik ponownej legalizacji „S” RI.

Od 2004 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

24 XII 1981 - 24 X 1989 rozpracowywany przez p. VI Komisariatu MO/RUSW w Przeworsku w ramach KE.

Michał Stręk