Jarosław Edward Wenderlich

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jarosław Edward Wenderlich, ur. 14 X 1948 w Bydgoszczy. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Prawa (1970).

1966-1970 członek ZSP. W III 1968 uczestnik protestu studenckiego w Bydgoszczy. 1971-1972 pracownik Wydz. Finansowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w 1972 pracownik redakcji „Dziennika Wieczornego” tamże, w 1973 sekretarz redakcji „Echa ZNTK” w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego tamże (później PESA), 1973-1974 redaktor naczelny „Naszej Trybuny” w Zakładach Rowerowych Predom-Romet w Bydgoszczy, 1974-1981 aplikant, asesor i podprokurator w Prokuraturze Wojewódzkiej tamże, 1982-1990 radca prawny w Zrzeszeniu Właścicieli i Zarządców Domów tamże.

W X 1980 współzałożyciel pisma MKZ Regionu Bydgoskiego „Wolne Związki”, autor artykułów, V-XI 1981 współredaktor. Od X 1980 kolporter lokalnej i ogólnopolskiej prasy niezależnej, plakatów i ulotek. Od I 1981 współzałożyciel, redaktor naczelny i autor artykułów w „Chłopskiej Sprawie”, organie „S” RI Regionu Bydgoskiego, Toruńskiego i Włocławskiego. II-V 1981 etatowy rzecznik prasowy i doradca prawny oraz członek MKZ Regionu Bydgoskiego; w III 1981 uczestnik porozumień z władzami w związku z kryzysem bydgoskim; obecny na sesji WRN. Od VI 1981 członek zespołu redakcyjnego „Serwisu Informacyjnego” MKZ.

Po 13 XII 1981 działacz podziemia. W 1982 członek założyciel Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom w Bydgoszczy; współorganizator i uczestnik Mszy za Ojczyznę oraz Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. 1982-1989 autor artykułów w „Informatorze Bydgoskim” i „Bydgoskim Podziemnym Serwisie Informacyjnym NSZZ «Solidarność» Regionu Bydgoskiego”. Kolporter książek niezależnych (Rewolucja bez rewolucji, Polska zgwałcona, Katyń), znaczków z podobizną Lecha Wałęsy (1985), kalendarzy (1983-1989). W 1987 współzałożyciel pism podziemnych: „Chrześcijańskiego Informatora Kulturalnego” i „Świadectwa”, autor artykułów, 1989-1990 redaktor naczelny „Świadectwa”. Zatrzymywany na 48 godz. (przed manifestacjami 1 i 3 V 1983 w Bydgoszczy), przesłuchiwany (w spr. KOS i w związku z nielegalną działalnością wydawniczą), poddawany przeszukaniom, wzywany na rozmowy ostrzegawcze, utrudniano mu pracę radcy prawnego.

Do III 1989 członek KO w Bydgoszczy. W 1989 założyciel Stowarzyszenia Politycznego Prawda i Sprawiedliwość. 1989-1990 tzw. dodatkowy radny z ramienia opozycji w Komisji Praworządności i Przestrzegania Prawa WRN w Bydgoszczy; współzałożyciel, przewodniczący i I wiceprzewodniczący Stronnictwa Pracy tamże. I–VI 1990 członek KZ „S” przy ZR Bydgoskiego, rzecznik prasowy ZR. Od 1990 wicedyr., następnie dyr. Delegatury NIK w Bydgoszczy.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1997), Krzyżem Semper Fidelis (2006), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Tomasz Rabant