Jarosław Hyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jarosław Hyk, ur. 20 III 1962 we Wrocławiu. Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Instytut Geodezji Urządzeń Rolnych (1984).

Od I 1981 członek NZS, uczestnik strajków: związanego z odmową rejestracji NZS, solidarnościowego z radomską WSI; 31 VIII 1981 uczestnik demonstracji we Wrocławiu, przejechany przez ciężarówkę ZOMO (przeżył dzięki pomocy demonstrantów i skutecznej interwencji chirurgicznej).

13-15 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego na AR; od 16 XII 1982 drukarz prasy podziemnej, głównie „Z dnia na dzień” i in. pism RKS „S” Dolny Śląsk; uczestnik tworzenia podziemnych struktur NZS, od II 1982 Akademickiego Ruchu Oporu. Od 1982 członek Solidarności Walczącej; w VI 1983 zatrzymany w czasie demonstracji we Wrocławiu, skazany na 3 miesiące więzienia z zamianą na grzywnę. 1984–1985 zatrudniony jako technik geodeta w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu; 1986-1987 specjalista pomiarów geodezyjnych w Okręgowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej tamże. W 1986 wielokrotnie zatrzymywany w związku z podejrzeniem o współudział w rzekomej sprawie Bogdana Makarskiego (podłożenie bomby w budynku KM PZPR w Gdyni). 1988-1997 kierownik działu przygotowania produkcji w Przedsiębiorstwie Inżynierii Sanitarnej i Budownictwa Wodnego Wod-Kan we Wrocławiu. Do 1989 aktywny drukarz wydawnictw podziemnych: drukował duże nakłady kilkunastu tytułów prasy oraz wydawnictw zwartych; współpracownik podziemnych struktur, m.in. Polskiej Partii Niepodległościowej, Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość, kilku TKZ „S”.

1998-2002 prowadził własną działalność gospodarczą; 2003–2004 kierownik działu handlowego Przedsiębiorstwa Budowlano-Handlowego ARKOP we Wrocławiu; 2004-2006 kierownik działu marketingu Przedsiębiorstwa DROWBUD-C w Warszawie. Od 2006 kierownik kontraktu w NURT we Wrocławiu.

Artur Adamski