Jarosław Jasiński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jarosław Jasiński, ur. 22 X 1955 w Gliwicach. Ukończył Policealne Studium Elektroniczne w Gliwicach (1976).

1976-1980 zatrudniony w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Zabrzu, 1980-1985 w GS Samopomoc Chłopska w Wielowsi.

1982-1988 organizator druku i zaplecza technicznego poligrafii prasy podziemnej na Śląsku; kolporter pism, książek, ulotek i druków okolicznościowych; 1986-1988 odpowiedzialny z ramienia RKW „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego za druk pism „RIS” i „Jesteśmy”; 16 III 1988 zatrzymany na 48 godz., przesłuchiwany w RUSW w Zabrzu i WUSW w Katowicach, przeszukanie w domu i miejscu pracy. XI/XII 1988 kurier RKW do Biura Zagranicznego „S” w Brukseli, następnie na zaproszenie związków zawodowych CFDT przebywał we Francji (otrzymał pomoc finansową od Polonii i przeszkolenie w drukarni gazety „Narodowiec” Michała Kwiatkowskiego); w II 1989 delegat na II Walne Zgromadzenie Działaczy „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

1989-1990 członek KO w Pyskowicach, w 1989 organizator kampanii przed wyborami czerwcowymi. 1990-1994 radny Miasta Pyskowice z listy KO, przewodniczący Komisji Ładu i Porządku. Od 1985 prowadzi prywatny sklep i serwis RTV.

Dorota Dębicka