Jarosław Najmoła

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jarosław Najmoła, ur. 20 III 1956 w Warszawie. Ukończył Technikum Elektryczno-Mechaniczne w Warszawie (1982).

Od 1978 pracownik Komitetu ds. Radia i Telewizji Polskie Radio i Telewizja (od 1994 TVP SA).

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący koła „S”.

Po 13 XII 1981 za działalność związkową pozbawiony pracy, przywrócony w IV 1982. 1982-1989 członek TKZ w RiT, odpowiedzialny za kolportaż niezależnej prasy i wydawnictw. Zatrzymany we IX 1986, osadzony w AŚ Warszawa-Mokotów, zwolniony następnego dnia na mocy amnestii.

Od 1989 przewodniczący KZ w TVP, od 1991 przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Radia i Telewizji. W 1995 uczestnik pierwszego strajku w mediach publicznych w Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi. W 1995 i 2000 organizator i uczestnik strajków ostrzegawczych w TVP SA. Od 1998 delegat na KZD, członek KK, przew. Krajowego Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu.

?