Jarosław Wilner

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jarosław Wilner, ur. 20 III 1958 w Poznaniu. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1997).

1978-2005 zatrudniony w Fabryce Wyrobów Ażurowych Haft w Kaliszu (obecnie Fabryka Firanek i Koronek Haft SA).

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ, w 1981 delegat na WZD Woj. Kaliskiego.

Po 13 XII 1981 współorganizator tajnych struktur „S”; od IV 1982 członek Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Wielkopolska Południowa; redaktor, drukarz i kolporter pism „Społeczeństwu do Przemyślenia”, „Biuletyn Informacyjny TKK” i „Magazyn Polski Walczącej”. Zatrzymywany i skazywany przez kolegium ds. wykroczeń; wielokrotne przeszukania domu.

W 1989 współorganizator struktur „S” zakładzie pracy, 1989-2002 przewodniczący zakładowej Komisji Rewizyjnej „S”. 1990-2005 delegat na WZD Regionu Wielkopolska Płd., członek ZR; od 1992 członek Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Lekkiego „S”, w 1997 członek Zarządu; od 1992 delegat na KZD.

?