Jarosław Wojciech Obremski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jarosław Wojciech Obremski, ur. 14 VI 1962 we Wrocławiu. 1981-1988 student Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii.

Od XI 1981 w NZS. 1981-1988 aktywny działacz wrocławskich Duszpasterstw Akademickich, współorganizator m.in. Mszy za Ojczyznę, Tygodni Społecznych w DA Dominik (m.in. spotkania ze Stefanem Kisielewskim i Aleksandrem Hallem) oraz corocznych Wrocławskich Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Jesienią 1981 uczestnik strajku okupacyjnego na UWr.

Wielokrotny uczestnik demonstracji ulicznych we Wrocławiu, od 1986 również happeningów Pomarańczowej Alternatywy. Od XII 1981 kolporter prasy podziemnej, uczestnik akcji ulotkowych i malowania napisów na murach we Wrocławiu i Legnicy. Od początku 1982 w strukturze kolportażowej RKS „S” Dolny Śląsk; rozwoził do skrzynek kontaktowych duże części nakładu głównie pisma „Z dnia na dzień”. 1982-1988 działacz konspiracyjnej struktury NZS UWr. 1982-1985 prowadził w swoim środowisku bibliotekę wydawnictw niezależnych. Od 1983 w ramach działalności w DA współorganizator obozów formacyjnych w Białym Dunajcu. 1983-1985 członek Samorządu Studenckiego UWr. 1985-1988 działacz Klubu Niezrzeszonych Studentów Wagant, organizator prelekcji, wykładów i spotkań dyskusyjnych (np. cyklu Uniwersytet naszych marzeń). Przygotowywał i prowadził spotkania z działaczami opozycji. Od 1985 redaktor, wydawca, autor tekstów „Gazety Akademickiej” i „CDN”. Publikował także w piśmie „Na indeksie”. W 1985 organizator niezależnego wydawnictwa Constans; współzałożyciel Ruchu Młodych Katolików (współautor deklaracji ideowej). 1986-1988 członek Grupy Samorządowej Dwunastka. W 1987 odmówił odbycia służby wojskowej. W V 1988 współorganizator wiecu i strajku okupacyjnego na UWr.

1988-1990 asystent na AE we Wrocławiu. 1989-1990 członek KZ „S” AE; 1989-1991 wrocławskiego KO, w 1990 szef współpracy zagranicznej. Od 1990 radny Rady Miasta Wrocławia. 1990-1998 członek Zarządu Miasta Wrocławia, 1999-2001 przewodniczący Rady Miasta Wrocławia, 2001-2002 wiceprezydent Wrocławia.

Artur Adamski