Jerzy Łoik

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Łoik, ur. 14 VI 1934 w Drohobyczu. W 1960 absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

1958-1986 zatrudniony w Biurze Projektów Prosynchem w Gliwicach.

IX 1980 – 1994 w „S”. W 1981 członek komisji przygotowującej wybory do władz regionalnych oraz przedstawiciel regionu w komisji przygotowującej propozycje związku dot. wyborów do Rad Narodowych.

Po 13 XII 1981 współtwórca Regionalnej Komisji Konsultacyjnej „S” przekształconej w RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Odpowiedzialny za wydawanie i kolportaż „Regionalnego Informatora Solidarności” oraz dwumiesięcznika „Jesteśmy”. Aresztowany w IV 1986, przetrzymywany w AŚ w Katowicach, zwolniony na podstawie ustawy abolicyjnej we IX 1986. Zwolniony z pracy.

1986-1994 pracownik Centrum Badawczo-Wdrożeniowym MERKOMP. Od 1996 wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

?