Jerzy Żurawiecki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Żurawiecki, ur. 17 VI 1953 w Bukówku k. Środy Śląskiej. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Socjologii (1979).

Pracownik Spółdzielni Pracy Tkacz w Turku, następnie ZOZ tamże. Od 1979 w SD.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ SP Tkacz. W 1981 szef Biura Terenowego „S” w Turku, 6-8 VI 1981 delegat na I WZD Regionu Konin, członek Prezydium ZR, delegat na I KZD.

Po 13 XII 1981 działacz opozycji w Turku, m.in. w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku. Od 14 I 1988 członek Tymczasowej Regionalnej Rady „S” w Koninie, od 26 IX 1988 Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników ZOZ w Turku (m.in. z Haliną Nagler i Andrzejem Lichodziejewskim) – złożył wniosek o rejestrację w Sądzie Wojewódzkim w Koninie. W 1988 współzałożyciel (m.in. z Andrzejem Krzyżańskim, Tomaszem Szyszko i Markiem Waszkowiakiem) Konińskiego Klubu Politycznego Ład i Wolność. Od 18 XI 1988 członek Regionalnego Komitetu Organizacyjnego Solidarności Walczącej w Koninie. Od I 1989 wiceprzewodniczący Tymczasowej Komisji Środowiskowej „S” Pracowników Służby Zdrowia Ziemi Turkowskiej. 11 I 1989 inicjator zebrania założycielskiego i powstania Oddziału KKP Ład i Wolność w Turku. Od 4 II 1989 członek Prezydium TZR „S” w Koninie.

1989-1991 poseł RP z listy KO „S”, członek OKP. 1992-2004 przewodniczący ZR „S” w Koninie. 2002-2005 przewodniczący Rady Powiatu w Turku.

Elżbieta Wojcieszyk