Jerzy Baliński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Baliński, ur. 15 VII 1941 w Łodzi. Ukończył ZSZ w Łodzi (1955), szlifierz.

1958-1961 pracownik Łódzkich Zakładów Aparatury Medycznej Famed 1, 1964-1982 Zakładów Produkcji i Usług Technicznych Społem w Łodzi.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący KZ w ZPiUT Społem, organizator kolportażu wydawnictw niezależnych w zakładzie pracy; w 1981 działacz KOWzP; od V 1981 w KPN, kierownik Okręgu Łódź-Polesie.

Po 13 XII 1981 organizator zaplecza technicznego, min. poligrafii, podziemnych pism „Przedwiośnie” i „Zawsze Solidarni”. 6 VIII 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Łodzi, 28 III 1983 skazany przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata; 30 VIII 1983 ponownie aresztowany, 16 II 1984 skazany przez Sąd Rejonowy w Łodzi na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata; w następnych latach wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 1983-1985 bez zatrudnienia, korzystał z pomocy Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele oo. jezuitów w Łodzi.

1985-2002 zatrudniony w prywatnych zakładach rzemieślniczych. Od 2002 na emeryturze.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

13 I 1982 – 18 V 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Drukarz.

Włodzimierz Domagalski