Jerzy Bogumił

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Jerzy Bogumił, ur. 15 II 1947 w Warszawie. Ukończył Technikum Mechaniczno-Hutnicze w Warszawie (1971).

1965-1976 brygadzista w Hucie Warszawa, zwolniony z pracy za udział w zorganizowaniu strajku płacowego, 1976-1982 brygadzista elektromonter w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Materiałów Elektronicznych w Warszawie.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący KZ, założyciel i redaktor niezależnego pisma związkowego „Ósemka”.

13-14 XII 1981 współorganizator oflagowania zakładu i wiecu protestacyjnego. W II 1982 współzałożyciel Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Samoobrony Społecznej „S”, 24 IV 1982 współzałożyciel MRKS (z Romanem Bielańskim, Adamem Borowskim, Bogusławem Gołębiowskim, Edwardem Mizikowskim, W. Piotrowskim); członek ścisłego kierownictwa, należącego w tym czasie do największych podziemnych struktur „S”, 7 VI 1982 bezpośredni uczestnik (razem z A. Borowskim, Mirosławem Radzikowskim i Kazimierzem Hintzem) uwolnienia Jana Narożnika ze Szpitala Akademii Medycznej przy ul. Banacha w Warszawie, postrzelonego 12 dni wcześniej przez patrol ZOMO. 8 VI – 21 VII 1982 aresztowany, zwolniony bez postawienia zarzutów; 7 X 1982 powtórnie aresztowany, przetrzymywany w AŚ Warszawa-Mokotów, 19 V 1983 skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w procesie kierownictwa MRKS na 2 lata więzienia, przetrzymywany w AŚ Warszawa-Mokotów, osadzony w ZK w Hrubieszowie, zwolniony 18 VIII 1983 na mocy amnestii. Po wyjściu ponownie w podziemiu, IX 1983 – XI 1986 członek kierownictwa tzw. drugiego MRKS; współorganizator emisji podziemnego Radia „S”; autor projektu kart świątecznych i serii znaczków poczt podziemnych „S”. 1984-1988 własna działalność gospodarcza: prowadził własny zakład rzemieślniczy instalacji elektrycznych w Warszawie, 1988-2002 współwłaściciel wytwórni kosmetyków.

Od 2006 w PiS. W 2010 w wyborach prezydenckich zaangażowany w kampanię wyborczą Kornela Morawieckiego.

Od 16 II 1981 rozpracowywany przez Wydz. III-A-1 KS MO w ramach SO krypt. Ośrodek; od 1 III 1982 przez Wydz. V-1 KS MO w ramach SOS krypt. Autor; od 20 IX 1982 przez Wydz. XII Dep. II/Wydz. VI Dep. II MSW/Wydz. III-2 SUSW w ramach SOR krypt. Kuba.

Grzegorz Gampel