Jerzy Ciupka

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Ciupka, ur. 3 VII 1948 w Strzelcach Opolskich; wykształcenie średnie techniczne.

W 1980 pracownik Zakładów Koksowniczych im. Powstańców Śląskich w Zdzieszowicach: starszy inspektor ds. inwestycji, następnie kierownik Wydziału Remontów Ogólnych.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ. W XI 1980 korzystne porozumienie organizacji zakładowej „S” przy Zakładach Koksowniczych w Zdzieszowicach pod jego przewodnictwem z komisją rządową. Od VII 1981 członek ZR Śląska Opolskiego i nieetatowy członek Prezydium ZR.

W nocy 12/13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Opolu; zwolniony 8 I 1982.

Następnie na emigracji w Niemczech.

?