Jerzy Czekalski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Czekalski, ur. 21 X 1950 w Lubaczowie. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Wydz. Historyczno-Socjologiczny (1997).

1969-1990 pracownik Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w SZGNiG, następni. KZ, współorganizator i wiceprzewodniczący MKK w Lubaczowie, w 1981 delegat na I WZD Regionu Południowo-Wschodniego, członek ZR, delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach (uczestnik tygodniowej głodówki) i Nowym Łupkowie, zwolniony w VII 1982. 1982-1989 działacz podziemia w Lubaczowie, we współpracy z parafią św. Stanisława współorganizator Mszy za Ojczyznę, uroczystości rocznicowych, wmurowania tablicy w rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, okolicznościowych wystaw. W 1987 założyciel, następnie sekretarz KIK w Lubaczowie, od 1997 prezes.

Od 1989 wiceprzewodniczący KZ i Rady Pracowniczej w SZGNiG, delegat na WZD Regionu Ziemia Przemyska, przewodniczący obrad, 1989-1990 członek ZR. W 1989 współorganizator KO w Lubaczowie. 1990-1994 z-ca kierownika Urzędu Rejonowego w Lubaczowie, 1994-1997 pracownik Zakładów Galanteryjnych tamże, od 1997 Przedsiębiorstwa Prefabrykatów Elektroenergetycznych Elbud Sp. z o.o. w Przemyślu, od 1999 przewodniczący Rady Nadzorczej spółki. Od 1997 wiceprzewodniczący Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Jarosławiu.

Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis (2005), Krzyżem Wolności i Solidarności (2011).

27 I 1981 – 28 VIII 1986 rozpracowywany przez Wydz. III-A/V KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SP krypt. Roztocze; 30 VII 1982 – 10 IV 1985 przez Wydz. V WUSW w Przemyślu w ramach KE krypt. Klon; 2 IV 1987 – 25 VIII 1989 przez p. V RUSW w Lubaczowie w ramach KE krypt. Brodaty.

?