Jerzy Drygalski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Drygalski, ur. 19 IX 1948 w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, kierunek ekonomia (1974), filozofia (1978), w 1988 doktorat.

1974-1990 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, 1984-1985 reprezentant młodszych pracowników nauki wydziału w Senacie UŁ. Po 1978 związany ze środowiskiem KOR, następnie KSS KOR w Łodzi, kolporter wydawnictw niezależnych, w tym książek NOWej; uczestnik seminariów Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość.

Od IX 1980 „S”, współtwórca struktur na UŁ; w X 1980 doradca strajkujących łódzkich włókniarzy; 1980-1981 doradca MKZ, następnie ZR Ziemi Łódzkiej; współtwórca, następnie redaktor naczelny pisma Pracowników Nauki „Poglądy” przy MKZ Ziemi Łódzkiej; doradca Sieci.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Łęczycy, następnie w Łowiczu, 28 II 1982 zwolniony. Współzałożyciel, członek podziemnej Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej UŁ, redaktor jej organu: „Biuletyn UŁ”; autor artykułów do pism podziemnych, m.in. „Przedwiośnia”, „Głosu Łodzi”; współpracownik RKW Ziemi Łódzkiej; od 1983 współorganizator, działacz Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy kościele oo. jezuitów; współorganizator pomocy dla osób represjonowanych i ich rodzin; uczestnik niezależnego seminarium naukowego prof. Jana Lutyńskiego.

1989-1990 członek Wojewódzkiego KO w Łodzi. W 1990 doradca w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych, przewodniczący komisji likwidacyjnej RSW Prasa-Książka-Ruch. 1990-1991 radny Miasta Łódź. 1990-1994 podsekretarz, sekretarz stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Od 1994 w UW. 1994-1995 prezes BMF Capital Sp. z o.o., 1995-1996 dyrektor BMF SA, 1996-1999 prezes Zarządu V NFI Victoria, 1999-2000 prezes Zarządu Turnaround Management Group Sp. z o.o. Od 2000 związany z Grupą Tekstylną PHT Andropol-Cotton-Tech.

Autor i współautor ponad 40 publikacji z dziedziny ekonomii.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

18 I 1980 – 2 II 1984 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Łodzi w ramach SOS krypt. Żigolo; od 21 IX 1984 przez Wydz. III/III-1 WUSW w Łodzi w ramach SOR/KE krypt. Bliźniak.

Wiesław Maciejewski