Jerzy Fiećko

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Fiećko, ur. 10 III 1960 w Krasnopolu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Filologiczny (1985); w 1995 doktorat, w 2006 dr hab.

1979-1980 jako uczeń Technikum Mechanicznego w Suwałkach kolporter wydawnictw niezależnych na terenie Suwalszczyzny, m.in. „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR, paryskiej „Kultury”, „Zapisu”, „Krytyki”, wydawnictw oficyny NOWa. W 1980 zatrzymany po raz pierwszy (w czasie matury) na parogodzinne przesłuchanie przez SB.

Od X 1980 członek KZ NZS UAM; w II 1981 uczestnik strajku o rejestrację NZS na UAM, X-XII 1981 współorganizator strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI, współodpowiedzialny za bezpieczeństwo i porządek w gmachu Collegium Novum. W 1981 przez 3 mies. pracownik ZR Pojezierze.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, kolporter wydawnictw podziemnych. 12 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie, uczestnik buntu i głodówki solidarnościowej, zwolniony 7 VII 1982; także w 1982 sądzony przez Sąd w Suwałkach za nielegalne posługiwanie się dokumentami. 1982-1985 współorganizator samorządu studenckiego na UAM (we współpracy m.in. ze Zbigniewem Czerwińskim, Maciejem Dybowskim, Jerzym Wolskim, Grzegorzem Kretkowskim); w 1983 szef samorządu studenckiego na Wydz. Filologii, członek Senatu UAM. Od 1984 współpracownik podziemnego pisma „Solidarność Walcząca”, autor tekstów (ps. Jan Arciszewski, Grzegorz Darski), redaktor, przepisywacz, organizator działalności wydawniczej, lokali; 1984-1987 współzałożyciel niezależnego „Czasu”, następnie redaktor, organizator pracy zespołu redakcyjnego; działacz kultury niezależnej, m.in. autor tekstów w „Glosariuszu”, podziemnym podręczniku do literatury dla nauczycieli i uczniów szkół średnich. Od 1985 asystent, adiunkt, obecnie profesor na UAM. 1985-1988 pośredniczył (sporadycznie) w kontaktach działaczy opozycji z dziennikarzami i dyplomatami zachodnimi, przekazywał informacje o sytuacji w kraju. Kilkukrotnie zatrzymywany na 48 godz.; 3 XII 1987 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń z powodu współpracy z redakcją „Solidarności Walczącej”; w 1988 wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec niego na UAM. 1988-1989 założyciel, następnie redaktor pisma „Komentarz”, autor tekstów, organizator pracy zespołu redakcyjnego i działalności wydawniczej.

1989-1993 w „S” na UAM. 1989-1990 w ROAD, 1990-1994 w UD, 1994-2005 w UW, 1995-1998 wiceprzewodniczący Regionu Wielkopolska. Od 1998 członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Autor m.in. publikacji Polska, Rosja i misja zesłańców (1997), Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu (2005), wielu rozpraw i artykułów naukowych; redaktor pośmiertnie wydanej książki Włodzimierza Filipka Dziennikarz w świecie klerków (Poznań 2006) i autor suplementu do niej: Był sobie „Czas” (zawierającego informacje o podziemnych pismach redagowanych przez W. Filipka).

Uhonorowany odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2002), nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2007).

Cyryla Staszewska