Jerzy Gaj

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Gaj, ur. 21 VII 1942 w Gozdowie k. Turka. Ukończył Technikum Chemiczne (1961), absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydz. Budowy Maszyn (1975).

1961-1962 nastawiacz półautomatów szlifierskich w Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych; 1962-1963 zasadnicza służba wojskowa; w 1965 ponownie w PFŁT, 1968-1969 pracownik Spółdzielni Wyrobów Metalowych i Modelarskich w Poznaniu, 1970-1971 referent techniczny w Zakładach Metalurgicznych Pomet w Poznaniu, 1972-1975 skierowany na studia, od 1975 mistrz zmianowy.

Od jesieni 1980 w „S”, 10 XI 1980 – VII 1981 w MKZ Wielkopolska, członek Prezydium; delegat na I WZD, członek ZR Wielkopolska; w III 1981 współzałożyciel Wielkopolskiego KOWzP, członek RKS powołanego w związku z kryzysem bydgoskim; od IV 1981 członek Społecznego Komitetu Obchodów 25. Rocznicy Poznańskiego Czerwca ʼ56; od 1 VIII 1981 kierownik Działu Informacji ZR. Objęty śledztwem Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu i Wydz. Śledczego SB ws. druku i kolportażu plakatu „Cyrk gospodarczy”, 26 X 1981 postawiono mu zarzut rozpowszechniania afiszy o treści wyszydzającej i poniżającej naczelne organy PRL; 25 X 1982 śledztwo umorzono.

13 XII 1981 członek RKS w Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych, 5 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie k. Gniezna, następnie w Kwidzynie, 10 X 1982 zwolniony; zwolniony z pracy. 1984–1989 członek Międzyzakładowej Rady „S” w Poznaniu; 12 X 1988 uczestnik spotkania b. członków Prezydium MKZ i ZR Wielkopolska; w VII 1989 sygnatariusz Oświadczenia MR „S” wzywającego do połączenia w ramach TZR Wielkopolska działań na rzecz reaktywowania struktur „S”; 27 VIII 1989 uczestnik spotkania przedstawicieli MR „S” i TZR, doradca KZ „S” w ZM Pomet; mimo starań nieprzywrócony do pracy w ZM Pomet.

Agnieszka Łuczak