Jerzy Jabłoński

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Jerzy Jabłoński, ur. 23 II 1952 w Kunowie k. Ostrowca Świętokrzyskiego. Ukończył Technikum Hutniczo-Mechaniczne w Ostrowcu Św. (1971).

1974-1982 i 1983-1986 pracownik Huty im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu Św.

Od jesieni 1980 w „S”; w VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego, członek ZR, wiceprzewodniczący Delegatury ZR w Ostrowcu Św.; redaktor pism niezależnych „Informacje Tygodnia” i „Biuletyn Informacyjny” ostrowieckiej „S”.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku w Zakładzie Metalurgicznym HiMN, przewodniczący KS, 17 XII 1981 aresztowany, 15 I 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Kielcach na 3 lata więzienia, osadzony w ZK w Hrubieszowie, zwolniony w VIII 1982; zwolniony z pracy. Od 1983 działacz podziemnych struktur „S”: redaktor i kolporter pism „Most” i „Zew”; współorganizator Mszy za Ojczyznę w parafii św. Michała Archanioła w Ostrowcu Św. 1986-1989 pracownik w branży elektrycznej.

1989-1992 delegat na kolejne WZD Regionu Świętokrzyskiego, przewodniczący Delegatury ZR w Ostrowcu Św. Od 1992 własna działalność gospodarcza. Od 2007 członek Stowarzyszenia Działaczy NSZZ „S” 1980-1989 w Ostrowcu Św. Od 2009 wiceprezes Ostrowieckiego Stowarzyszenia Historycznego Solidarność i Pamięć.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2006).

1 IX 1983 – 30 VI 1985 rozpracowywany przez p. V RUSW w Ostrowcu Św. w ramach KE krypt. Mały.

Paweł Gotowiecki