Jerzy Jackl

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Jackl, ur. 9 XII 1933 w Lubartowie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Filologii Polskiej (1955), w 1969 doktorat.

1955-1967 asystent w Instytucie Sztuki i Instytucie Badań Literackich PAN; 1969-1987 wykładowca kultury polskiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; 1970-1985 redaktor encyklopedii w PWN.

Od IX 198O w „S”, przewodniczący KZ w PWN, wiceprzewodniczący ogólnopolskiej sekcji branżowej pracowników wydawnictw. Od 1981 wykładowca na Wydz. Reżyserii w Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (od 1996 Akademii Teatralnej) w Warszawie.

W 1982 założyciel i redaktor podziemnego „Biuletynu Międzywydawniczego” (przy współpracy m.in. Jana Wojnowskiego, Lecha Jęczmyka, Elżbiety Orzechowskiej, Magdy Pietrzyńskiej), redaktor pism społeczno-politycznych: „Myśli Niezależnej” (przy współpracy m.in.: prof. Tadeusza Łepkowskiego – założyciela, Jana Kieniewicza, Marty Fik) i „Warszawskich Zeszytów Historycznych”; redaktor książek i organizator działalności wydawniczej w niezależnych wydawnictwach (m.in. CDN); działacz Federacji WSN-Wyzwolenie, współtwórca formacji prawicowo-niepodległościowej Porozumienie Partii i Organizacji Niepodległościowych.

Od 1989 przewodniczący KZ „S” w AT, od 1995 przewodniczący sekcji branżowej pracowników szkół artystycznych i członek rady w Sekretariacie Kultury i Środków Przekazu KK. W 1989 współtwórca Niezależnego Komitetu Historycznego Badania Zbrodni Katyńskiej i redaktor publikacji Komitetu, w 1990 współzałożyciel Polskiej Fundacji Katyńskiej. 1989-1998 kierownik Redakcji Encyklopedii w Wiedzy Powszechnej. W 1989 współzałożyciel Porozumienia Demokratów Polskich i Centrum Demokratycznego, uczestnik Porozumienia ponad Podziałami; w 1990 czonek KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie, współtwórca PC, autor nazwy i pierwszej deklaracji partii; od 1992 działacz RdR, współzałożyciel (w ramach RdR) Forum Chrześcijańsko-Demokratycznego; 1993-1995 wiceprezes Centrum Chrześcijańsko-Demokratycznego; od 1996 ponownie w PC (członek Rady Politycznej), następnie w RS AWS. 2000-2001 doradca w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2006 członek Zarządu Regionu Mazowsze.

Autor książek, artykułów i haseł do encyklopedii PWN i Gutenberga z dziedziny literatury, historii teatru i filmu.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Beata Losson