Jerzy Jakubowski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Jerzy Jakubowski, ur. 13 II 1938 we Lwowie (obecnie Ukraina), zm. 19 XII 1998 w Krośnie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi.

W 1940 wraz z rodziną wywieziony na Syberię; od 1945 w Polsce. 1980 – VIII 1984 i od VIII 1989 kierownik Działu Mikrobiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Krośnie.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator (z Janem Grzesikiem i Janem Żywcem) Komitetu Założycielskiego w WSZ w Krośnie, od X 1980 przewodniczący KZ.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, następnie w Nowym Łupkowie, zwolniony 29 IV 1982. Jesienią 1982 współorganizator (z Zygmuntem Błażem i Zygmuntem Zawojskim) podziemnej RKW Regionu Podkarpacie; drukarz (z Z. Błażem) „Solidarności Podkarpackiej” (na plebanii kościoła Wniebowzięcia NMP w Haczowie), współorganizator szkolenia drukarzy w regionie. 5 III 1984 po rewizji w domu, zatrzymany na 48 godz., 9 VI 1984 aresztowany, w VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. Członek Komisji Charytatywnej i współorganizator (z Z. Błażem) apteki leków zagranicznych z darów przy kościele Świętej Trójcy w Krośnie. W VIII 1984 zwolniony z pracy. 1986-1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Krośnie (Fara), następnie przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego (oo. kapucyni), w V 1988 współorganizator prowadzonej w kościele oo. kapucynów zbiórki pieniędzy dla strajkujących w Nowej Hucie i Stalowej Woli, przesłuchiwany. Od końca 1987 współorganizator (z Andrzejem Janochą, Henrykiem Kuligą i Dariuszem Tajchmanem) Solidarności Walczącej w Krośnie.

Od VIII 1989 ponownie pracownik WSZ w Krośnie, przewodniczący KZ „S” tamże.

1984-1985 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Krośnie w ramach SOR krypt. Spokojny; 1986-1990 w ramach SOR krypt. Sekta.

Stanisław Fryc