Jerzy Katarasiński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Katarasiński, ur. 1936, zm. II 1989. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek filologia polska. Eksternistycznie magister sztuki aktorskiej.

Dziennikarz, m.in. w redakcji tygodnika „Odgłosy”. Do połowy XII 1981 w PZPR.

Od 1982 zaangażowany w działalność na rzecz integracji środowiska dziennikarzy i pomoc „negatywnie zweryfikowanym” członkom SDP. Związany z Teatrem 77, m.in. aktor. Po 13 XII 1981 objęty zakazem pracy w mediach; członek Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, współorganizator pomocy dla osób represjonowanych i tzw. spotkań środowych (dyskusje, seminaria, spektakle teatralne, koncerty). Kolporter wydawnictw niezależnych, autor ulotek, uczestnik niezależnych manifestacji. Aktywny uczestnik imprez kulturalnych i artystycznych przy ul. Wschodniej 49 w mieszkaniu Sławy Lisieckiej i Zdzisława Jaskuły. Autor tekstów dla „Tygodnika Mazowsze” i RWE. Od 1984 współredaktor pisma RKW „Głos Łodzi”; od 1987 współredaktor niezależnego pisma (wydawanego w Warszawie) „Horyzont”. Dwukrotnie odmówiono mu paszportu: na wyjazd z Teatrem 77 i w 1987 na leczenie do Francji.

Andrzej Kamiński