Jerzy Kazimierz Żarnowski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Jerzy Kazimierz Żarnowski, ur. 25 IV 1944 w Pniewach. Ukończył Technikum Mechaniczne w Poznaniu (1975).

1962-1964 pracownik Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego tamże, 1966-1986 HCP. 1966-1976 w ZMS.

29-30 VIII 1980 uczestnik protestu na Wydz. W-2 HCP popierającego strajkujących na Wybrzeżu; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący KZ w HCP, przewodniczący Komisji Fabrycznej; autor w biuletynie informacyjnym KZ, kolporter pism niezależnych, wydawnictw okolicznościowych; w III 1981 jako przedstawiciel ZNTK sygnatariusz Sieci; uczestnik 5-dniowego strajku solidarnościowego w związku z kryzysem bydgoskim.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie: w III 1982 uczestnik kilkudniowego buntu, 3-dniowej głodówki, 5 VII 1982 zwolniony. Po wyjściu współorganizator wystawy znaczków poczt podziemnych na Świętej Górze w Gostyniu; kolporter wydawnictw podziemnych, znaczków poczt podziemnych, wydawnictw okolicznościowych; jesienią 1982 współorganizator (z ks. Tadeuszem Magasem, Zofią Bartoszewską, Krystyną Nowak, Anną Grzymisławską) pomocy dla rodzin uwięzionych; w 1982 organizator spotkania b. internowanych i ich rodzin na Świętej Górze w Gostyniu (wśród obecnych m.in. prof. Leszek Nowak, ks. Czesław Białek). Wielokrotnie zatrzymywany do 48 godz., m.in. za udział w manifestacjach, przesłuchiwany. 1982-1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Poznaniu, Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, Mszy za Ojczyznę w Poznaniu, Gdańsku, Częstochowie, Warszawie. 1986-1988 pracownik Spółdzielni Pracy Wielobranżowej w Poznaniu, 1988-1992 Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kotlinie.

W 1992 organizator 2. spotkania b. internowanych i ich rodzin na Świętej Górze w Gostyniu. 1992-2004 prezes Zarządu Sol-Ceg Sp. z o.o. w Poznaniu, od 2004 na emeryturze. 2002-2006 członek Związku Chórów Kościelnych Caecilianum; od 2006 Stowarzyszenia Internowani.pl.

Cyryla Staszewska