Jerzy Kazimierz Pomin

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Kazimierz Pomin, ur. 6 V 1943 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznaniu, Wydział Prawa (1966).

1961-1966 w ZSP. 1966-1968 aplikant w Sądzie Rejonowym powiatu poznańskiego; 1968-1974 komornik sądowy powiatu poznańskiego; 1974-1976 aplikant w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu; od 1977 prowadzi kancelarię adwokacką tamże. 1979-1980 działacz KIK w Poznaniu.

1980-1989 organizator wyjazdów wakacyjnych dla dzieci członków KIK; doradca prawny wielkopolskiego ZR „S”.

Po 13 XII 1981 jako doradca prawny współpracownik struktur podziemia; obrońca działaczy sądzonych w sprawach politycznych.

W 1989 członek KO Wielkopolska – doradca prawny kandydatów z listy „S” w wyborach parlamentarnych. 1989-1995 członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Aplikantów i Adwokatów, 1989-1999 członek Zrzeszenia Prawników Polskich.

Cyryla Staszewska