Jerzy Komocki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Komocki, ur. 11 III 1948 w Toruniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Fizyki (1974).

1969-1985 pracownik Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika przy Pracowni Astrofizyki PAN w Toruniu.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla ukrywających się działaczy „S” i osób represjonowanych, do 1985 współpracownik czasopism podziemnych: „Toruński Informator Solidarności”, „Kontra”. W 1982 współorganizator Tymczasowego Prezydium ZR Toruń (od 1983 jako RKW Toruń), 1983-1985 członek RKW, odpowiedzialny za druk i kolportaż wydawnictw podziemnych.

Od 1985 na emigracji we Francji; 1985-1991 członek Związku Polsko-Francuskiego w Colomes. Od 1985 pracownik firmy Schlumberger w Montrouge (od 2003 Axalto, od 2006 Gemalto).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

Do 10 VIII 1987 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Toruniu w ramach SOR krypt. Obcy.

?