Jerzy Kos

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Kos, ur. 2 II 1949 w Stalowej Woli. Ukończył SP nr 1 tamże (1963).

1966-2004 pracownik HSW.

22 VII 1980 uczestnik strajku w HSW; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego na Wydz. M-17.

Od 1982 kolporter „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola”, prasy podziemnej z innych regionów, m.in. „Tygodnika Wojennego”, „Tygodnika Mazowsze”, „PWA”, „Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, książek wydawnictw Spotkania, NOWa, Przedświt, Most, PoMost, CDN; współpracownik Tymczasowej KZ „S” w HSW, zbierał składki związkowe; zatrzymywany prewencyjnie przed wyborami do władz PRL i ważnymi rocznicami, w 1988 rewizja w mieszkaniu. 1982-1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii MB Królowej Polski w Stalowej Woli. 1985-1988 członek Rady Pracowniczej HSW. W IV, VIII 1988 uczestnik strajków w HSW.

W 1989 członek KO w Stalowej Woli. 1989-1991 delegat Wydz. M-17 do Rady Pracowniczej HSW. Od 2005 na rencie.

Jerzy Kopeczek