Jerzy Kosacz

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Jerzy Kosacz, ur. 24 II 1942 w Budsławiu (obecnie Białoruś). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Nauk Politycznych (1971).

1962-1963 robotnik w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, 1964-1966 bibliotekarz Biblioteki Miejskiej w Kwidzynie; 1973-1975 nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, 1976-1981 kierownik BM w Kwidzynie. W III 1968 uczestnik wieców na UW.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator w Bibliotece Miejskiej, od IX 1980 przewodniczący MKZ w Kwidzynie, od XI 1980 MKK tamże; współzałożyciel i redaktor „Biuletynu Związkowego MKZ NSZZ «Solidarność» w Kwidzynie” i „Poradnika Prawnego MKZ NSZZ «Solidarność» w Kwidzynie”.

12 XII 1981 zatrzymany, internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, zwolniony 18 I 1982; w III 1982 zwolniony z pracy. 1982-1990 prowadził własny zakład stolarski w Białkach k. Kwidzyna. 1982-1989 współorganizator działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy katedrze św. Jana w Kwidzynie, m.in. pomocy dla represjonowanych. 1984-1985 przewodniczący podziemnej MKK „S” w Kwidzynie, 1985-1989 członek TZR „S” w Elblągu; 15 XII 1985 aresztowany, osadzony w RUSW w Kwidzynie, następnie w WUSW i AŚ w Elblągu, zwolniony 28 III 1986 po poręczeniu przez Cech Rzemiosł Różnych w Kwidzynie.

1991-2001 kierownik wydz. w Urzędzie Wojewódzkim w Elblągu; członek KZ „S” przy Urzędzie. Od 2001 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis (2003), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Hieronim Guzowski