Jerzy Kowalczuk

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Jerzy Kowalczuk, ur. 23 V 1946 w Hermanówce k. Białegostoku. Ukończył ZSZ w Elblągu (1963).

1964-1971 zasadnicza, następnie nadterminowa służba wojskowa, 1971-1976 kierowca w PKS w Elblągu, 1976-1982 w Przedsiębiorstwie Sprzętowo-Transportowym Budownictwa Transbud Baza tamże.

20-31 VIII 1980 współorganizator strajku rotacyjnego w PSTB Transbud, członek KS; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w Transbudzie, od X 1980 KZ; w VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląskiego, od VIII 1981 członek ZR, kierownik działu interwencji.

14-15 XII 1981 uczestnik akcji protestacyjnej w PSTB Transbud, członek Komitetu Protestacyjnego, 16 XII 1981 zatrzymany na 48 godz., 18-31 XII 1981 w ukryciu, m.in. na plebaniach parafii św. Mikołaja i św. Jerzego w Elblągu, po powrocie do pracy przeniesiony na gorsze stanowisko, następnie zwolniony; I-II 1982 wielokrotnie przesłuchiwany w KW MO w Elblągu. 1982-1985 kierowca w MPK, 1985-1990 w Przedsiębiorstwie Spedycji Krajowej.

1989-1990 przewodniczący KZ „S” w PSK, delegat na II WZD Regionu Elbląskiego, członek ZR, 1990-1991 szef Biura Interwencji w ZR. 1991-1994 kierowca mechanik w KZ przy ABB Zamech Ltd., 1994-2006 na rencie, od 2006 na emeryturze.

Hieronim Guzowski