Jerzy Kurcyusz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Kurcyusz, ur. 12 X 1907 w Łomży, zm. 25 XI 1988. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Prawa (1930), 1930-1933 aplikant sędziowski, 1933-1936 adwokacki, w 1936-1939 praktyka adwokacka w Warszawie; w 1968 doktorat.

Do 1934 członek Stronnictwa Narodowego, następnie Obozu Narodowo-Radykalnego, jeden z przywódców ONR-ABC; pod koniec 1936 członek Komitetu Politycznego Organizacji Polskiej. Po 1 IX 1939 ochotnik podczas kampanii wrześniowej w Straży Obywatelskiej w Warszawie. W 1940 wysłannik ONR do Francji, koordynator łączności między rządem emigracyjnym a krajem. 1940 – II 1944 szef placówki łączności z Polską w Stambule. W 1947 powrócił do Polski; 1948-1950 radca prawny w Dąbrowskich Zakładach Hutniczych w Będzinie, następnie w hutach: Będzin, Zabrze, Zygmunt (w Łagiewnikach Śl.) i Sosnowiec, zwalniany z kolejnych zakładów bez wypowiedzenia i odszkodowania. 1953-1957 zatrudniony m.in. w Zakładach Koksochemicznych w Zdzieszowicach, następnie w Blachowni. Jesienią 1957 aresztowany pod zarzutem napisania zarządzenia umożliwiającego handel talonami na samochody dyrektorom przedsiębiorstwa zajmującego się zaopatrywaniem załóg dużych zakładów przemysłowych, 24 XII 1957 uwolniony od zarzutów i zwolniony z aresztu. 1958-1983 praktyka adwokacka w Katowicach.

1980-1988 doradca działaczy „S”; 1982-1983 obrońca działaczy opozycji, m.in. członków KS podczas strajków w KWK Piast i Hucie Baildon. W VIII 1988 przekazywał informacje ze strajkujących kopalni radiostacjom zachodnim. Zredagował statut Komitetu Budowy Pomnika ku Czci Poległych w Kopalni Wujek.

Autor książki Na przedpolu Jałty (Katowice 1995).

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

12 X 1982 – 8 I 1989 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Katowicach w ramach KE krypt. Mecenas.

Teresa Brodzka