Jerzy Kuzian

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Kuzian, ur. 20 IX 1948 w Sanoku. Wykształcenie średnie zawodowe.

Zatrudniony w Sanockich Zakładach Przemysłu Gumowego Stomil.

W VIII 1980 uczestnik strajku w swoim zakładzie; od IX 1980 w „S”, członek Zarządu Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ w SZPG Stomil; w VI 1981 członek Zarządu Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego (wcześniej sanockiego MKZ).

14 XII 1981 przewodniczący strajku okupacyjnego w SZPG Stomil; aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Sanoku; w 1982 skazany na 1 rok więzienia, osadzony w AŚ w Hrubieszowie.

Po kilku miesiącach od wyjścia, nie mogąc znaleźć zatrudnienia za sprawą SB, na emigracji w USA.

26 IV – 27 XI 1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Krośnie w ramach SOR krypt. Struktura.

Stanisław Fryc