Jerzy Marek Jadczak

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Jerzy Marek Jadczak, ur. 23 IV 1948 w Mstowie k. Włocławka. Ukończył ZSZ w Gdańsku-Wrzeszczu (1965).

1967-1970 pracownik Poznańskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Hydrobudowa-9 w Gdańsku, 1970-1989 Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych.

W VI 1980 uczestnik protestu płacowego operatorów ciężkiego sprzętu w GPRI; od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w GPRI; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, delegat na I KZD.

14 XII 1981 uczestnik wiecu i współorganizator akcji protestacyjnej w GPRI oraz w mieście, tymczasowy przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Protestacyjnej w Elblągu: apelował o stosowanie biernego oporu w pracy; współorganizator zbierania składek związkowych i pomocy represjonowanym. 16 XII 1981 przedstawiciel zakładu pracy na nieoficjalne obchody Grudnia ’70 pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku, 17 XII 1981 uczestnik manifestacji przed Dworcem Głównym w Gdańsku, następnie przez ok. 1 mies. w ukryciu. 13 XII 1981 – 1989 przewodniczący TKZ „S” w GPRI; 1982-1983 wielokrotnie poddawany rewizjom.

1989-1992 zatrudniony w Elbląskim Kombinacie Budowlanym. W 1990 członek KO „S” w Elblągu. 1989-1990 wiceprzewodniczący KZ „S” w EKB, 1990-1992 przewodniczący, 1990-1992 delegat na WZD Regionu Elbląskiego; 1992-1998 pracownik etatowy ZR. 1990-1998 przewodniczący Regionalnej Komisji Budownictwa „S” w Elblągu, 1992-1998 członek Prezydium Krajowej Komisji Budownictwa. Od 1998 na rencie inwalidzkiej; 2000-2003 zatrudniony w Zakładzie Pracy Chronionej Elsin w Elblągu.

Tadeusz Chmielewski