Jerzy Marian Nadolski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Marian Nadolski, ur. 24 VIII 1950 w Golubiu-Dobrzyniu. Ukończył LO przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu (2001).

1968-1969, następnie 1972-1976 pracownik Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch Golub-Dobrzyń, 1969-1972 zasadnicza służba wojskowa, 1976-1978 pracownik Huty im. Lenina w Nowej Hucie, 1980-1982 Kierownictwa Wielkiego Zespołu Budów nr 1 w Dąbrowie Górniczej Krakowskiego Przedsiębiorstwa Budowy Pieców Przemysłowych Piecbud.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego w zakładzie pracy.

13 XII 1981 przedostał się wraz z 14 pracownikami KWZB nr 1 na teren Huty Katowice, tam 14-22 XII 1981 członek KS; kolporter „Wolnego Związkowca”, 31 VIII 1982 uczestnik manifestacji w Katowicach, aresztowany, przetrzymywany w KW MO tamże, we IX 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach na 3,5 roku więzienia oraz 3 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w siedzibie AŚ w Mysłowicach, w III 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. 1983-1993 pracownik Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego Fermbet w Golubiu-Dobrzyniu, 1983-1988 przewodniczący TKZ, od 1983 członek TZR „S” Toruń; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany przez SB; 1986-1988 redaktor, kolporter pisma Niezależnego Ruchu Ziemi Chełmińskiej „Dlaczego”.

1989-1993 przewodniczący KZ w miejscu pracy, od 1989 delegat na kolejne WZD Regionu Toruń, członek ZR, przewodniczący Podregionu Golub-Dobrzyń. 1990-1993 radny Miasta Golub-Dobrzyń, delegat na Sejmik Wojewódzki. 1993-2000 bezrobotny, zatrudniany dorywczo, 2000-2002 pracownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu, od 2002 ponownie bezrobotny. W 2003 w Partii Centrum, od 2003 w Republikańskiej Partii Społecznej, członek Rady Krajowej.

?