Jerzy Mielniczuk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Mielniczuk, ur. 8 I 1960 w Tomaszowie Lub. Ukończył LO tamże (1979), następnie student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

13-16 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego na AGH; 16 XII 1981 aresztowany, pobity, 20 XII 1981 zwolniony; od 1982 współzałożyciel, działacz Ruchu Oporu NZS w Krakowie; założyciel, wydawca, redaktor periodyku RO NZS „Barykada”, redaktor techniczny, autor tekstów w pismach krakowskiego NZS, „S”, współorganizator sieci kolportażu wydawnictw podziemnych na Osiedlu Kazimierzowskim, 1982-1985 drukarz; 1982-1983 współorganizator akcji ulotkowych, podziemnego radia, manifestacji w Krakowie, akcji ulotkowych i plakatowych w Tomaszowie Lub.; 13 V 1982 skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Krakowie na karę grzywny w związku z udziałem w manifestacji 3 Maja; 10 VI 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Krakowie, 25 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii; 1982-1985 jeszcze kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany; 1988-1989 drukarz (w swoim mieszkaniu w Stalowej Woli) „SMiS-a”, w 1988 ulotek, biuletynów strajkowych podczas strajków w HSW. W l. 80 zatrudniany dorywczo w spółdzielni studenckiej w Krakowie, Spółdzielni Usług Wysokościowych w Gdańsku.

1989-1993 członek „S” w HSW, delegat na kolejne KZD. Od 1989 redaktor pisma KZ „S” w HSW, 1990-1993 tygodnika „Sztafeta”, od 1993 dziennikarz gazety codziennej „Nowiny”.

Od 28 XII 1981 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Krakowie w ramach KE; od 16 VI 1983 w ramach SOR krypt. Młodzi; od 27 IV 1989 przez Insp. II WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Pracownia.

Jerzy Kopeczek