Jerzy Ostałowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Ostałowski, ur. 14 IV 1944 w Sosnowcu. Wykształcenie podstawowe.

1960-1961 zatrudniony jako depeszowy na Poczcie Głównej w Sosnowcu, w 1962 tokarz w Fabryce Tokarek we Wrocławiu, 1962-1997 pracownik Huty im. Lenina na stanowiskach: kontroler jakości, walcownik, operator urządzeń. W 1968 uczestnik demonstracji studenckiej w Krakowie.

W 1980 uczestnik robotniczych strajków w HiL; członek Komitetu Robotniczego Hutników HiL. 1980-1989 organizator biblioteki niezależnych wydawnictw w tej hucie. 1980-2005 członek Komisji Wydziałowej „S” Walcowni Drobnej Drutu, wiceprzewodniczący i przewodniczący; przewodniczący Komisji Rewizyjnej HiL, członek sekcji Hutnictwa Metalowców; delegat na zjazdy regionalne „S” (oprócz jednej kadencji).

1981-1989 kolporter wydawnictw podziemnych. W 1982 współzałożyciel „Hutnika”, drukarz; 1982-1989 organizator podziemnej działalności oraz autor artykułów do pism podziemnych. 1 IX – 24 XI 1982 internowany. W 1982 współzałożyciel i członek Komitetu Ocalenia „S”; w związku z działalnością podziemną zatrzymywany, przesłuchiwany, aresztowany i przeszukiwany. W 1988 współorganizator i członek KS podczas strajku w HiL.

W 1997 współzałożyciel PPChD. 1997-2005 przewodniczący ZZ w Zakładzie Walcowniczym w Spółce Profil S.A. Od 2005 na emeryturze.

Do 4 VII 1984 rozpracowywany przez p. V DUSW w Krakowie-Nowej Hucie w ramach SOR krypt. Hutnik.

Helena Szczodry