Jerzy Petryniak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Petryniak, ur. 6 XI 1935 w Poznaniu. Absolwent Akademii Medycznej tamże, Wydz. Lekarski (1960).

W VI 1956 jako student uczestnik wydarzeń poznańskich. 1960-1962 stażysta w Szpitalu Powiatowym w Lubaniu Śl., 1962-1968 asystent w Zakładzie Chemii Fizjologicznej AM we Wrocławiu. W III 1968 współinicjator strajku w AM we Wrocławiu, IV-V 1968 drukarz i kolporter ulotek z żądaniem uwolnienia aresztowanych; W VIII 1968 uczestnik protestów w zw. z interwencją w Czechosłowacji. W 1971 doktorat w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. 1971-1983 adiunkt w IIiTD PAN we Wrocławiu; 1973-1976 student w Department of Mictobiology, University of Columbia w Nowym Jorku. Od 1979 organizator druku i kolportażu „Biuletynu Dolnośląskiego”.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w IIiTD PAN we Wrocławiu, od X 1980 członek Międzyuczelnianej KZ „S” tamże.

14 XII 1981 (wraz z Andrzejem Mycem) organizator strajku w miejscu pracy (17 XII 1981 strajk przerwano po stłumieniu protestów w większości zakładów Wrocławia). Od 17 XII 1981 w ukryciu, współpracownik Kornela Morawieckiego i struktury wydawniczej RKS „S” Dolny Śląsk. 27 II 1982 zatrzymany i pobity, następnie postawiony w trybie doraźnym w stan oskarżenia o czynną napaść na funkcjonariuszy MO; w związku ze stwierdzeniem wstrząsu mózgu i pęknięcia kości skroniowej przeniesiony do Kliniki Neurochirurgii Szpitala Miejskiego we Wrocławiu, nie stanął przed sądem. W czasie pobytu w szpitalu tryb doraźny zmieniono na zwykły, a żona (świadek pobicia) wniosła do prokuratury oskarżenie przeciw funkcjonariuszom; w przeddzień konfrontacji z uczestnikami zdarzenia KW MO we Wrocławiu wydała postanowienie o internowaniu. 27 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Grodkowie, 4 IX 1982 przewieziony do Szpitala Miejskiego we Wrocławiu, 14 X 1982 zwolniony. Nie wrócił do pracy ze względu na stan zdrowia. Od III 1983 członek Solidarności Walczącej.

Od IV 1983 na emigracji w USA. 1983-1990 pracownik instytutów naukowych w Ann Arbor, Michigan. Od 1983 członek Kongresu Polonii Amerykańskiej, od 1990 przew. oddziału w ANN Arbor; organizator pomocy materialnej dla opozycji w kraju. W XII 1987 w czasie wizyty gen. Jaruzelskiego w USA współorganizator demonstracji ws. uwolnienia Kornela Morawieckiego i in. więźniów politycznych. Autor 20 prac naukowych w USA.

Artur Adamski