Jerzy Piotr Wocial

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Piotr Wocial, ur. 29 VI 1946 w Warszawie, zm. 31 V 2009 tamże. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, Wydz. Handlu Zagranicznego (1969) i Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Filozofii (1975), w 1979 doktorat.

1969-1971 asystent w Instytucie Koniunktur i Cen przy Ministerstwie Handlu Zagranicznego, od 1975 pracownik naukowy Instytutu Filozofii i Socjologii UW. 1977-1980 współpracownik wydawnictwa NOWa: składacz, organizator transportu, udostępniał własne mieszkanie na spotkania redakcji.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego; członek Prezydium KZ „S” UW,; w III 1981 organizator obchodów rocznicy Marca ʼ68. W 1981 autor w niezależnym piśmie „Krytyka” (ps. Piotr Niewiarowski).

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, Jaworzu i Darłówku, 23 VII 1982 zwolniony. 1982-1989 działacz podziemnych struktur „S” na UW. W III 1984 i V 1987 zatrzymany na 48 godz. ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 1982-1983 współzałożyciel, autor, redaktor, przepisywacz, organizator działalności wydawniczej podziemnego pisma „Spojrzenie na...” Kombinatu Przemysłu Narzędziowego VIS. 1985-1989 członek Społecznego Komitetu Nauki odpowiedzialny za kontakty ze studentami.

Od 1994 członek zwyczajny, następnie członek Zarządu KIK w Warszawie.

Autor publikacji naukowych, m.in.: tłumacz i autor wstępu do Floriana Znanieckiego, Myśl i rzeczywistość (1987) oraz Humanizm i poznanie (1991), tłumacz Wernera Jaegera, Teologia wczesnych filozofów greckich (2007).

Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Krzysztof Dąbek