Jerzy Polak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Polak, ur. 6. I. 1953 w Jaśle. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wydz. Konstrukcji.

Od 1975 specjalista konstruktor w filii Krośnieńskich Hut Szkła w Jaśle; od 1980 w Zakładach Tworzyw Sztucznych Gamrat Erg tamże (przeniesiony za pomoc w organizowaniu w końcu VIII strajku solidarnościowego z postulatami robotników Wybrzeża).

Od X 1980 w „S”, w Sekcji Interwencji KZ Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w ZTS, w której prowadził wspólnie z Maryną Czeszyk Rozgłośnię Zakładową Radia „S”, od 1981 w Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej „S” w Jaśle, przewodniczący zespołu organizującego wybory do przyszłych samorządów terytorialnych i przedstawiciel Sekcji Kulturalno-Oświatowej.

14 XII 1981 organizator strajku w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym ZTS Gamrat Erg, wysłany na urlop okolicznościowy, następnie dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Od tego czasu działacz podziemnych struktur „S” w Jaśle; po przeszukaniu mieszkania w ukryciu, poszukiwany przez SB; utrzymywał się z prac dorywczych, wspomagany przez przyjaciół; kolporter „Biuletynu Informacyjnego” Komisji Koordynacyjnej „S”. 19 III 1983 aresztowany, poddany 5-tygodniowemu śledztwu, podczas którego przesłuchiwany i dręczony psychicznie; zwolniony z AŚ, po kolejnych 3 tyg. odpowiadał z wolnej stopy, uznany za winnego. W VI 1983 zwolniony na mocy amnestii. 7 X 1984 włączył się do pomocy przy wyemitowaniu na falach UKF przez działaczy KK „S” 10-minutowej audycji radiowej, podczas której odczytano fragment Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz podano nazwiska osób internowanych i represjonowanych z regionu jasielskiego. Jako fotograf „S” pomagał Wiesławowi Tomasikowi i Stanisławowi Kuligowi w uruchomieniu sitodruku na potrzeby podziemnych publikacji. Nie mogąc dostać pracy jako inżynier, pracował dorywczo jako niewykwalifikowany pracownik fizyczny. Wielokrotnie odmawiano mu wydania paszportu.

W 1988, po naradzie z przyjaciółmi z podziemnych struktur jasielskiej „S”, wyemigrował wraz z rodziną do USA.

Stanisław Fryc