Jerzy Prajzner

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Prajzner, ur. 21 XII 1952 w Czernicy k. Wrocławia. 1977 ukończył studia wyższe z tytułem magistra inżyniera elektronika.

Do końca l. 70. mieszkaniec Wrocławia, następnie Białegostoku. 1 XI 1979 – 29 V 1982 kontroler jakości w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Elektronicznego Sprzętu Powszechnego Użytku w Warszawie, Punkt Kontroli Jakości przy BZBT Unitra-Biazet w Białymstoku.

12-29 X 1980 jeden z trzech współprzewodniczących MKZ „S” Regionu Białostockiego, 27 I 1981 odwołany z tej funkcji i ze składu Prezydium, 25 IV – 25 VI 1981 ponownie w Prezydium MKZ.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Białymstoku i Suwałkach, zwolniony 7 IV 1982, zwolniony z pracy.

Od 15 IX 1982 na emigracji w USA.

Do 28 I 1981 rozpracowywany przez Wydz. III-A KW MO w Białymstoku w ramach SOS krypt. Jowisz.

Marek Kietliński