Jerzy Sonek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Sonek, ur. 23 III 1943 w Katowicach. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową przy Hucie Baildon w Katowicach (1961).

1958-1999 zatrudniony w Hucie Baildon w Katowicach.

3 IX 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w HB, członek KS; w „S” od IX 1980; przewodniczący Komitetu Założycielskiego na Wydziale Automatyki HB, następnie Komisji Wydziałowej, członek KZ; delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

13-14 XII 1981 uczestnik strajku w HB, członek KS, przewodniczący Wydziałowego KS; 14 XII 1981 pobity przy pacyfikacji przez ZOMO na tzw. „ścieżce zdrowia”, zatrzymany na 48 godz. i przesłuchiwany w KW MO w Katowicach; 5 I 1982 ponownie zatrzymany, aresztowany, 6 I 1982 zwolniony z pracy, osadzony w AŚ w Katowicach, 27 III 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na 10 miesięcy więzienia, osadzony w ZK w Raciborzu i Strzelcach Opolskich (5-dniowa głodówka przeciwko uwięzieniu), 5 VIII 1982 zwolniony warunkowo na okres próbny; przywrócony do pracy. 1982-1989 po wyjściu współorganizator sieci kolportażu książek i pism podziemnych, m.in. „Wolnego Związkowca”, „RIS”, „Tygodnika Mazowsze” oraz ulotek i tzw. cegiełek sprzedawanych na pomoc dla represjonowanych (koordynator kolportażu na swoim wydziale w HB); 1982-1985 zatrzymywany i przesłuchiwany, kilkukrotne przeszukania mieszkania.

W 1989 członek Prezydium Komitetu Założycielskiego „S” HB, następnie KZ; 1990-1998 wiceprzewodniczący KZ, od 1998 członek Międzyzakładowej Komisji Związkowej „S” Huty Baildon; 1990-1998 delegat na WZD, członek Rady Sekcji Krajowej Hutnictwa i Rady Sekretariatu Metalowców przy KK; od 1998 wiceprzewodniczący Regionalnego Sekretariatu Emerytów i Rencistów „S”. W 2001 przewodniczący Komitetu Protestacyjnego po ogłoszeniu upadłości huty, uczestnik 44-dniowej głodówki. 1999-2003 na świadczeniach przedemerytalnych, od 2003 na emeryturze. Od 2004 członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego.

Wyróżniony m.in. Złotym Medalem „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego (2000), Medalem Serce Solidarności (2000), Medalem 25-lecia „S” (2005); odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1982 – 30 VI 1982 rozpracowywany przez Wydz. V-1 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Zapora; 21 VIII 1984 – 4 XI 1987 przez Wydz. V-2/V-1 WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Hutnik.

Halina Żwirska