Jerzy Spolitak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Spolitak, ur. 25 VI 1938 w Kielcach, zm. 18 XI 2004 tamże. Wykształcenie średnie. W l. 60. student Politechniki Wrocławskiej, kierunek architektura.

W III 1968 za uczestnictwo w wiecach studenckich aresztowany, zwolniony po 4 mies. Studiów nie ukończył, wielokrotnie i zawsze w trakcie sesji egzaminacyjnych zatrzymywany przez SB. 1971-1981 pracownik Spółdzielni Zabawkarskiej Gromada w Kielcach.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator Międzyzakładowej Komisji Związkowej „S” Regionu Świętokrzyskiego; autor opracowania graficznego kilku regionalnych niezależnych pism i wydawnictw związkowych (m.in. „Biuletyn Solidarność Regionu Świętokrzyskiego”), twórca wielu wydanych poza cenzurą plakatów okolicznościowych („Katyń”, „Robotnicy”). Członek regionalnego KOWzP, współpracownik przy organizacji pierwszego powojennego Marszu Szlakiem I Brygady Kadrowej (6-12 VIII 1981); od VIII 1981 członek Społecznego Komitetu Ochrony Pamiątek II Rzeczpospolitej.

13 XII 1981 – połowa 1984 w ukryciu; wraz ze stworzoną przez siebie grupą drukarz i kolporter pism podziemnych (m.in. „CDN”, „KOS”, „Bez tytułu”, „Tygodnik Wojenny”), współpracownik (redakcja, kolportaż) ich lokalnych kieleckich edycji. Po ujawnieniu bez stałego zatrudnienia; współpracownik przy organizacji corocznych nielegalnych Marszów Szlakiem I Brygady Kadrowej.

1988-1989 nocny portier w kieleckim Seminarium Duchownym, 1990-1991 pracownik Exbudu, od 1991 na rencie. Po ponownym zarejestrowaniu „S” w 1989 do Związku nie wstąpił.

6 III 1985 – 31 VIII 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Kielcach w ramach SOR krypt. Śmiały.

Michał Zarzycki